Personoplysninger

Personoplysninger er alle informationer, der kan henføres til dig.

Når du benytter Regitze Siggaard.dk, accepterer du, at Regitze Siggaard.dk registrerer og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med nedenstående.

Regitze Siggaard.dk respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger, som du giver på Regitze Siggaard.dk.

Desuden er vi opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af dine personoplysninger.

Regitze Siggaard.dk registrerer og behandler personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor.

Du kan benytte Regitze Siggaard.dk uden at fortælle os, hvem du er eller give personoplysninger om dig selv.

Regitze Siggaard.dk har dog brug for visse personoplysninger for at kunne handle med dig, fremsende salgsmateriale efter forespørgsel, for at kunne afgive tilbud eller indgå kontrakter og levere varer, nyheder og andre tjenester til dig. Regitze Siggaard.dk opbevarer ikke følsomme personoplysninger, men derimod blot ikke-følsomme personoplysninger.

Hvilke data opbevarer vi:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer

 

Regitze Siggaard.dk registrerer og behandler derfor personoplysninger om dig, som du selv afgiver, eksempelvis når du:

 • foretager et varekøb i Regitze Siggaard.dk
 • sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback, eller
 • i øvrigt giver personoplysninger til os via Regitze Siggaard.dk eller på anden måde.

 

Ved afgivelse af personoplysninger samtykker du i, at Regitze Siggaard.dk behandler personoplysningerne herunder at Regitze Siggaard.dk:

 • registrerer de personoplysninger, du afgiver
 • registrerer oplysninger om de køb, du foretager på Regitze Siggaard.dk

 

Data bliver brugt som grundlag for kundekontakt – tilbud og fakturering.

Regitze Siggaard.dk sælger, overdrager eller på anden måde videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart.

Regitze Siggaard.dk opbevarer ikke informationer om dine betalingsmidler, for eksempel kort-numre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende.

Formålet med registreringen og behandlingen af personoplysninger er at kunne levere faktura, tilbud, købte varer til dig samt hjælpe ved eventuelle fejl i forbindelse med bestilling og levering.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er dit samtykke.

Personoplysninger opbevares i 5 år for at opfylde bogføringslovens bestemmelser. Personoplysninger opbevares i Danmark.

Du har til enhver tid ret til at

 • få oplyst, hvilke personoplysninger, Regitze Siggaard.dk har registreret om dig
 • få rettet ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger
 • få overflyttet sine registrerede personoplysninger til tredjemand
 • bede om at få slettet alle personoplysninger.

 

Du kan til enhver tid trække samtykke til behandling af personoplysninger hos Regitze Siggaard.dk tilbage. Dette påvirker dog ikke lovligheden af den hidtidige behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen heraf.

Den dataansvarlige er:

Regitze Siggaard.dk ved Aktivo Aps
Færøvej 51
2800 Lyngby
CVR. Nr. 31874769
Tlf.nr. 4162 4887

Ethvert spørgsmål og enhver anmodning, begæring eller henvendelse i øvrigt vedr. persondata skal ske skriftligt til info@regitzesiggaard.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K., hvis du mener, at Regitze Siggaard.dk ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Udfyld formularen eller ring, hvis du vil booke mig eller har spørgsmål.

4162 4887